Contact

Kerst Kinderkoor 2019

Kinderkoor Dukenburg

Dirigente en contactpersoon
Miranda Berkelaar
kinderkoordukenburg@gmail.com

Ontmoetingskerk Dukenburg
Meijhorst 7033
6537EP Nijmegen                                                        https://www.ontmoetingskerk.net